Mandy Hundertmark is een “Experienced HR director looking for new opportunities”. L3online ging met Mandy in gesprek over de term een leven lang leren en over het belang van opleiden en ontwikkelen.

Mandy Hundertmark is gedurende haar loopbaan altijd bezig geweest met HR-vraagstukken en learning & development in de breedste zin van het woord. Voor haar staat ‘resultaat’ voorop en daarom staat ‘gedrag’ centraal.  Mandy gelooft er namelijk in dat resultaat de resultante is van gedrag. Dit betekent in haar ogen dat een organisatie, waarin alle medewerkers enthousiast en met passie hun werk doen, fantastische resultaten kan bereiken. Learning & development is vanuit deze optiek een middel om medewerkers te faciliteren in hun werk en persoonlijke groei. Echter een dergelijke aanpak kan alleen slagen als alle betrokkenen binnen een organisatie overtuigd zijn van de meerwaarde van L&D dit uitdragen en actief ondersteunen.

Mandy gelooft niet in zomaar trainen en opleiden. Belangrijk is dat dit vanuit een visie gebeurt. Waar wil je heen met je organisatie en wat betekent dit voor je medewerkers? Dit betekent een combinatie van enerzijds functiegerichte trajecten en anderzijds maatwerkoplossingen bieden. Opleiden om het opleiden heeft in haar ogen geen zin. Ontzettend leuk dat een medewerker bijvoorbeeld een cursus Excel heeft afgerond, maar als deze medewerker in het werk nooit Excel hoeft te gebruiken, zorgt deze cursus er niet voor dat de medewerker beter functioneert. Wat niet wegneemt dat je medewerkers altijd goed moet ondersteunen in de ontwikkeling die ze graag doormaken, als dit enigszins mogelijk is. Daarnaast is borging door onder andere de leidinggevende van essentieel belang. Niets is frustrerender voor een medewerker dan dat hij het geleerde niet in praktijk kan brengen, omdat dit niet wordt ondersteund door de leidinggevende en/of collega’s. 

“De overheid moet leren binnen leeromgevingen, voor medewerkers veel makkelijker maken”

Een leven lang leren is een term waarvan Mandy erg blij wordt. Dat is iets dat we eigenlijk al veel eerder als statement en pijler in Nederland hadden moeten doorvoeren. De politiek gebruikt het als stokpaardje, maar ze is daarbij erg benieuwd hoe deze zelfde politiek zal omgaan met de regelgeving rondom dit thema. Als je ziet hoeveel zaken je als organisatie moet regelen om bijvoorbeeld gebruik te kunnen maken van een subsidie, of welke stappen je als medewerker moet zetten om uiteindelijk je STAP-budget te kunnen verzilveren. Daar moeten we behoorlijk veel moeite voor doen en daar begrijp ik helemaal niets van. Dit werpt alleen maar drempels op, in plaats van het makkelijker te maken en medewerkers te stimuleren om zich te ontwikkelen."

Het opleiden van mensen is zo ontzettend belangrijk dat het een prioriteit vanuit de politiek moet zijn, een prioriteit van elke organisatie en top of mind voor die eerdergenoemde medewerker. Je moet dit willen vanuit je intrinsieke motivatie. Wie niet wil of kan mist straks de boot. Zo is de maakindustrie een industrie die veel arbeidsperspectieven biedt. Er komen op dit moment onvoldoende vakmensen van school dus we kunnen niet anders dan ze intern opleiden of omscholen. Ook kun je er zelf voor kiezen om in het diepe te springen en te gaan voor een nieuwe carrière.

Organisaties moeten zich beseffen dat het opleiden van hun medewerkers, en dus het verbreden van kennis en verdiepen van vaardigheden, het verschil kan maken, ook in de slag met de concurrent. Innoveren is van levensbelang in deze tijd. Als organisatie moet je elk moment kunnen veranderen en jezelf kunnen aanpassen. Zeker in een tijd als deze. Corona is daar een goed voorbeeld van. Je ziet dat er organisaties zijn die hier goed op weten in te spelen. Daarvoor heb je wel een bepaalde wendbaarheid nodig. Die heb je alleen als je medewerkers ook wendbaar zijn en daarvoor heb je de juiste competenties nodig. Kijkend naar de vraag of je leren en ontwikkelen kan en moet verplichten, zou je eigenlijk als organisatie de vraag moeten stellen of je voldoende wendbaar en daarmee toekomstbestendig bent.

Het mezelf mogen blijven ontwikkelen is voor mij persoonlijk een groot goed en staat daarom niet alleen beroepsmatig centraal in mijn leven. Ontwikkeling is voor mij meer dan alleen een opleiding volgen. Voor mij betekent dit dat ik voortdurend manieren zoek die kunnen bijdragen aan mijn ontwikkeling. Enerzijds door de zakelijke kansen die ik krijg zo goed mogelijk te benutten en mezelf buiten mijn comfortzone te begeven, anderzijds door dingen te doen die ik niet eerder heb gedaan zoals vuurlopen en een Wim Hof ijsbad nemen en mezelf te verdiepen in onderwerpen van meer spirituele aard. Natuurlijk kan een studie daarvan een onderdeel zijn. Op dit moment volg ik bij het Nationaal Register de opleiding Commissaris nieuwe stijl en bij het Balkon “Meesterlijk interveniëren”.

"Anyone who stops learning is old, whether twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing you can do is keep your mind young" - Mark Twain

Dus houd jezelf en je hersenen jong en blijf leren! Ga ervoor en maak het bespreekbaar met je werkgever.