L3online.com, handelend onder de naam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Prodis BV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.L3online.com

Savannahweg 69, 3542 AW Utrecht

Persoonsgegevens die wij verwerken

L3online.com verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Leerpaden
 • Afgeronde opleidingen en certificaten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

L3online.com verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen door hoofdgebruiker, lees organisatie
 • Uw leerpaden aan te kunnen maken en te kunnen beheren
 • Analyses te vervaardigen voor uw organisatie of daar waar u als medewerker aan verbonden bent

Geautomatiseerde besluitvorming

L3online.com neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van L3online.com) tussen zit. 

L3online.com gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hubspot

L3online.com maakt gebruik van HubSpot, een software om u e-mails te sturen die voor u interessant zijn. Dit wordt bepaald aan de hand van verschillende acties die u uitvoert op de website van L3online.com, klikgedrag in e-mails die L3online.com u stuurt of contact dat u met L3online.com gehad heeft.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om het gebruik van deze website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die op de computers van gebruikers worden opgeslagen. De informatie die wordt gegenereerd met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de website te maken. Google slaat deze informatie op. Om websitebezoekers de mogelijkheid te bieden om te voorkomen dat hun gegevens door Google Analytics worden gebruikt, heeft Google de Google Analytics-optoutbrowser-add-on ontwikkeld voor het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, dc.js). Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw webbrowser. De opt-out-add-on van Google Analytics is ontworpen om compatibel te zijn met Chrome, Internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

L3online.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren u persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan dat uw organisatie of daar waar u werkzaam bent een abonnement heeft afgesloten op het platform van L3online.

Delen van persoonsgegevens met derden

L3online.com verstrekt uitsluitend aan derden als dit wettelijk is verplicht en dan alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

L3online.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

L3online.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst van andere bedrijven. Hieronder een overzicht :

 • Google analytics
 • LinkedIn
 • Doubleclick (Analytics)
 • Google Ads
 • Hubspot

Voor meer informatie over de cookies verwijzen we graag naar ons cookiebeleid

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door L3online.com en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. L3online.com wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

L3online.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Opdrachtgever van L3online, uw organisatie of daar waar u werkzaam bent, is intern zelf verantwoordelijk voor het wel of niet delen van persoonsgegevens alsmede de beveiliging daarvan. L3online zal nimmer aansprakelijk zijn voor directe en of indirecte schade die veroorzaakt door of ontstaan door nalatigheid van onze opdrachtgevers en/of gebruikers met betrekking tot beveiligen en veiligstellen van persoonsgegevens.

Ingangsdatum: 15 december 2020