Natasja Sesink (namens Meemaken) en Hans van der Velden zijn de aandeelhouders van het nieuwe L3online, voorheen Prodis. Allebei hebben een schat aan ervaring, een sterke band met opleiden en ontwikkelen van mensen en met een ondernemersgeest. Wat bewoog Natasja en Hans om Prodis over te nemen, wat zijn de doelen met het nieuwe L3online.com en hoe kijken zij, als eigenaren van dit geavanceerde leerplatform, naar het thema "een Leven Lang Leren"?

Een leven lang leren! Zomaar een term, of is het meer dan dat volgens jullie?

Natasja: “Zonder ontwikkeling geen groei. Zonder ontwikkeling geen vooruitgang. Zonder ontwikkeling wordt het uitzichtloos. En nu positief geformuleerd: Groei, vooruitgang en perspectief.
Hans: “Groei, vooruitgang en perspectief is met elkaar verbonden en gebonden. We zullen dus een leven lang moeten blijven ontwikkelen, wat je ook als een leven lang leren zou kunnen vertalen”.

Binnen dit thema past het L3online platform. Uiteindelijk zagen jullie toekomst in het oude Prodis en hebben jullie dat gerebrand naar L3online.com. Wat maakt dit leerplatform anders en speciaal in jullie visie?

Hans: “L3online biedt een modene, laagdrempelige online opleidingscatalogus. Laagdrempelig voor zowel de medewerkers als voor de implementatie van het platform zelf. L3online wordt volledig toegespitst op je eigen organisatie. Immers, one size doesn’t fits all. Het bevat leerpaden, bewaking van opleidingsbudgetten en er is een directe koppeling met personeelsinformatiesystemen zoals AFAS Profit. Er kan gekozen worden uit circa 24.000 opleidingen en iedere organisatie kan hier haar eigen opleidingen aan toevoegen”.

Natasja: “Naast dat het er gaaf uit ziet, gaat het veel tijdwinst opleveren zodat de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor training & development / HR tijd over houden voor de dingen waar het echt over zou moeten gaan. Ook biedt L3online klanten de mogelijkheid om hun opleidingsadministratie bij L3online onder te brengen. Dit brengt veelal een grote kostenreductie met zich mee."

Vraag blijft dan: Wanneer is L3online een succes?

Hans: “Zodra we vele blije klanten en gebruikers zien, die dit platform gebruiken waarvoor het is bedoeld, namelijk het ontzorgen van HR afdelingen van bedrijven en organisaties, Hiermee worden medewerkers optimaal ondersteund bij het invullen van een Leven Lang Leren voor henzelf."

Waarom is er plaats voor een platform zoals L3online.com binnen de markt van learning en scholing?

Natasja: “Omdat L3online tijd (en kosten) bespaart en gebruik maakt van de moderne techniek met een Netflix-achtige look & feel. Het is van deze tijd, op een manier ingericht die het transparant maakt voor zowel de gebruiker als de ondernemer."
Hans: “Helderheid over wat kan en niet kan, helderheid over wat wel en niet van je wordt verwacht als medewerker."

L3online stelt dat ze ook de gehele opleidingsadministratie van organisaties over kan nemen. Wat is hier de gedachte achter?

Hans: “Veel organisaties zitten niet te wachten op inkooporders en een facturatiestroom voor allerlei opleidingen. Vaak zijn het relatief lage bedragen en kost het veel tijd. L3online neemt deze administratieve last uit handen, zonder dat je de grip op je opleidingskosten kwijtraakt. Sterker nog, je krijgt veel meer grip en inzicht. L3online stuurt één keer per maand één factuur voor alle geleverde diensten. Dat maakt dat de organisatie maandelijks maar één keer een factuur hoeft te verwerken. Dat bespaart tijd en geld."

Waar liggen voor organisaties kansen binnen de markt van learning en development?

Natasja: “De beauty van de blended oplossingen (mix van fysieke en online opleidingen) geeft jouw medewerkers de mogelijkheid om op een hele laagdrempelige en efficiënte wijze continue zichzelf te blijven ontwikkelen. En daarmee ontwikkelt dus ook je organisatie. Het aanmaken van een maatwerk leerpad voor ieder individu binnen de organisatie is daarmee uniek.”
Hans: “Niet iedereen heeft dezelfde competenties en niet iedereen leert op dezelfde manier. Dat moet je managen en als maatwerk aanbieden aan je medewerkers. L3online kan dat."

Wat willen jullie tot slot nog kwijt aan de markt?

Hans: “Zonder de bekende “wij van WC-eend adviseren WC-eend” commercial te benaderen, denken wij dat iedere ondernemer en organisatie 30 minuten tijd vrij moet kunnen maken om een demo van het L3online platform in te plannen. Laat ons platform jouw opleidingsportaal zijn binnen je organisatie. Volledig transparant, waarbij je betaalt per gebruiker, zonder vaste hoge tarieven. Dat half uur zou zomaar je beste investering van dit jaar kunnen zijn!"
Natasja: “Dit lijkt verdacht veel op de WC-eend commercial Hans, haha, maar goed.. dit is wel wat het is, de beste investering van het jaar!"