Als organisatie wil je het beste voor je mensen. Mensen moeten kunnen innoveren, ontwikkelen en bijscholen. Als je als organisatie er voor kiest om dit aan te bieden dan vraagt dat geld, tijd en een goed onderbouwd plan. Momenteel zijn er in het kader van een leven lang leren vele subsidiemogelijkheden vanuit de overheid beschikbaar gesteld. Vraag is: Welke subsidies zijn er beschikbaar? Wat zijn de voorwaarden? En wat komt er allemaal bij kijken?

Leap

Leap is een organisatie die zich specialist mag noemen in subsidieland. Leap ondersteunt niet alleen de aanvraag en het plan van aanpak, maar staat organisaties ook bij in de uitvoering en communicatie nadat de subsidie is toegekend. Op de website van Leap staat daarover het volgende te lezen:

“Het kabinet zet sterk in op het benutten van arbeidspotentieel en een leven lang ontwikkelen. Dit komt onder meer tot uiting door de actie-agenda ‘Leven Lang Ontwikkelen’ die zij door de SER (Sociaal Economische Raad) heeft laten opzetten. Andere voorbeelden zijn het meerjarig investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid, opgezet in samenwerking met de stichting arbeid en de diverse subsidies, waarmee het kabinet investeert in menselijk kapitaal.
Illustratief hiervoor is de aankondiging in juli dat er 1 miljard euro wordt vrijgemaakt voor een nieuwe regeling voor duurzame inzetbaarheid. Daarnaast opent in september weer de SLIM-regeling voor het leren en ontwikkelen van medewerkers, waarvoor vanaf 2020 jaarlijks € 48 miljoen is gereserveerd. Binnen de NOW 2.0-regeling is het initiatief ‘NL Leert Door’ gelanceerd, waarvoor € 50 miljoen beschikbaar is. En vanaf 2021 wordt het nieuwe ESF+-programma gelanceerd. Kortom, op dit moment zijn er allerlei initiatieven waarbij subsidies voor ingezet voor menselijk kapitaal en een leven lang ontwikkelen.

Uw doel staat: groei. Uw hele bedrijf is daarop gefocust. De motor achter die groei, uw innovatiekracht, draait op volle toeren. Tegelijk kunt u elke dosis extra energie, denk bijvoorbeeld aan innovatiesubsidie, prima gebruiken. Net als dus subsidieadvies en een daarin gespecialiseerd subsidie adviesbureau. Want daarmee worden uw groei en innovatiekracht gemaximaliseerd. En krijgt de ontwikkeling van uw bedrijf een turbo boost.

Leap is opgericht vanuit de visie en de overtuiging dat er in iedere markt ruimte is voor nieuwkomers die topkwaliteit van dienstverlening combineren met passie. In ons geval met passie voor innovatie en technologie.

Een juiste visie en overtuiging. Want vanaf dag één behoren we tot de snelst groeiende  bedrijven van Nederland. En hebben we ons door de jaren heen ontwikkeld tot een in alle opzichten gespecialiseerd innovatieadviesbureau voor innovatieve bedrijven.”

Kortom, Leap helpt, begeleidt, ondersteunt en fungeert als klankbord. L3online is daarom een samenwerking aangegaan met Leap. Dat maakt dat wij de juiste mensen direct kunnen koppelen aan jouw organisatie.

Wil jij binnen jouw organisatie de mogelijkheden van de verschillende subsidies op het gebied van leren onderzoeken? Laat het ons dan weten en we maken graag vrijblijvend kennis.

Laten we kennismaken!