Interview Liselotte Waterbeek

Liselotte Waterbeek is directeur van de MeeMaken Academy en daarbinnen geruime tijd verantwoordelijk voor het ontwikkelen en opleiden van medewerkers.